top of page

Pakalpojumi

Psihologa konsultācijas jauniešiem un pieaugušajiem

Biežākās tēmas:

 • Emociju pārvaldība – bailes, bēdas, dusmas, vainas apziņa u.c.

 • Prieks, laime, gandarījums;

 • Ikdienas stress un ko ar to darīt?

 • Nomāktība, depresija;

 • Trauksme;

 • ​Bērnības pārdzīvojumi un to ietekme uz pieaugušā dzīvi; 

 • Attiecības ģimenē;

 • Pašapziņas jautājumi;

 • Attiecības ar kolēģiem, studiju biedriem, draugiem;

 • Laika menedžments;

 • Motivācija;

 • Profesionālās dzīves izaicinājumitai skaitā profesijas izvēle un maiņa. Ir pieejams profesionāls, apjomīgs karjeras tests.

Savā praksē pielietoju sistēmiskās ģimenes terapijas metodes, kognitīvi beheiviorālās terapijas metodes, mākslas terapijas metodes, konsultatīvās psiholoģijas metodes, īstermiņa uz risinājumiem vērstās terapijas metodes.

Konsultācijas ilgums - 45 - 50 min.

Terapijas sākumā apzināmies klienta pašreizējās grūtības un kā tās ietekmē viņu, viņa dzīvi un attiecības. Tālk terapijas procesā tiek uzsvērta  klienta izcelsmes ģimenes/ kodolģimenes ietekme un nozīme cilvēka personības tapšanā.  Individuālā sistēmiskā terapija piedāvā klientam iespēju izpētīt un apzināties viņa izcelsmes ģimenē vairāku paaudžu laikā valdījušās vērtības, komunikācijas „musturus,” attiecību modeļus, kā arī to ietekmi uz viņa dzīvi šeit un tagad.

Individuālās sistēmiskās terapijas ilgums ir ļoti dažāds – no dažām reizēm līdz vairākiem gadiem, kas pamatā ir atkarīgs no klienta vajadzībām.

Individuālajā sistēmiskajā terapijā visbiežāk klients ar savu terapeitu tiekas vienu reizi nedēļā uz sesiju, kas ilgst 45-50 minūtes.

Ģimenes psihoterapijā pastāv uzskats, ka indivīda un ģimenes grūtības (problēmas) rodas un tiek uzturētas visu ģimenes locekļu mijiedarbībā. Tā vietā, lai priekšplānā izvirzītu un strādātu ar indivīda problēmām, ģimenes psihoterapijā strādā ar visu ģimeni – tās sistēmu, struktūru un attiecību formām, mijiedarbību stiliem.

Ģimene tiek aplūkota kā viens veselums, un viena cilvēka problēma tiek apskatīta ģimenes kontekstā, jo katrs indivīds ir ģimenes sistēmas daļa.

Pāru un ģimenes sistēmiskā terapija palīdz radīt un pilnveidot ģimenes dzīves kvalitāti.

Sesijas ilgums: 80-90 minūtes.

Lai noskaidrotu, vai es varēšu palīdzēt Jums, aicinu sazināties ar mani!

bottom of page