top of page

Jēgpilna dzīve ir dzīve, kurā piedzīvojam stresu

“Vai vakar piedzīvoji diezgan daudz stresa?” – tas bija jautājums, ko 2005.-2006.g. veiktajā pētījumā vaicāja 125 000 cilvēkiem no 15 gadu vecuma 121 valstī (Gallup World Poll). Tad tika aprēķināts nācijas stresa indekss. Pasaulē vidēji tie bija 33%, visaugstākais Filipīnās (67%), viszemākais Mauritānijā (5%).

Pētnieki uzdeva jautājumu – vai nācijas stresa indekss korelē ar tādiem rādītājiem kā labizjūta, laime, dzīves ilgums un iekšzemes kopprodukts? Un kā tas saistās ar citām emocijām?

Secinājumi bija šādi:

· Valstīs ar augstāku stresa indeksu bija augstāki rādītāji laimes un apmierinātības ar dzīvi skalās;

· Valstīs, kurās cilvēki piedzīvoja lielāko stresu, cilvēki arī bija apmierinātāki ar veselību, darbu, dzīves standartu;

· Cilvēki, kuri iepriekšējā dienā piedzīvoja diezgan lielu stresu, parasti piedzīvoja arī pietiekami daudz dusmu, nomāktības, skumjas, raizēšanos. Taču vienlaicīgi šajās valstīs cilvēki arī piedzīvoja vairāk prieka, mīlestības un smieklu;

· Laimīgākie cilvēki nebija tie, kuriem nebija stresa. Gluži otrādi, laimīgākie bija tie, kuri piedzīvoja stresu, tomēr nebija pārlieku nospiesti vai nepiedzīvoja depresiju;

· Tie cilvēki, kuri bija visnelaimīgākie un juta kaunu un dusmas, piedzīvoja ievērojami mazāk stresa”.

Secinājums? Pat, ja lielākā daļa uzskatām, ka stress ir kaitīgs, izskatās, ka lielāks stresa līmenis ir saistīts ar to, ko visvairāk vēlamies: mīlestību, veselību un gandarījumu par savu dzīvi.

Turpinājums sekos…:)


Comments


bottom of page