top of page

par jaunāko psiholoģijā un psihoterapijā

Atjaunoju savu cv un pamanīju, cik ražīgi bijuši pēdējie gadi zināšanu papildināšanas ziņā

  • "Īstermiņa uz risinājumiem balstītā terapija" (Londona, 2021)

  • “Telepsiholoģija: Iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā, nākotnes perspektīva” (2021)

  • “Kognitīvi biheiviorālā terapija sociālās trauksmes gadījumos” (2020)

  • “Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai” (2020)

  • “Biheiviorālā aktivizācija depresijā jeb uzvedības aktivizācija depresijā" (2020)

  • “Kognitīvi biheiviorālā terapijā balstītu emociju vadības metožu pielietošana darbā ar klientiem” (2019)

  • “Ievads psihofarmakoloģijā praktizējošiem psihologiem un psihoterapeitiem” (2019)

  • Prolongētas ekspozīcijas metode darbam ar pēctraumas stresa traucējumiem" (2019)


コメント


bottom of page