top of page

Līga Valinka

Mg. Psych., MBA

Izvērtējot to, kas konkrētajam klientam būtu piemērotākais, galvenokārt pielietoju:

 • Sistēmiskās ģimenes terapijas pieeju;

 • Kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes;

 • Mākslas terapijas metodes;

 • Īstermiņa uz risinājumiem balstītās terapijas metodes (paredz īstermiņa terapiju - 6 - 8 sesijas);

 • metaforiskās kārtis  - fotogrāfijas un zīmējumu metodes, kas palīdz apzināties "dziļāk paslēpušās" emocijas, pārdzīvojumus, domas.

Pateicoties tam, ka jau vairākus gadus strādāju kā psiholoģe Latvijas Universitātē, sanācis īpaši daudz strādāt ar jauniešiem un visdažādākajām jaunu cilvēku psiholoģiskajām grūtībām. Pārliecība par sevi, attiecības, bērnības emocionālās traumas, škiršanās sāpes, ikdienas trauksme, nomāktība, produktivitāte ir tikai dažas no tēmām, ar ko sastopos.

Paralēli praktizēju privātpraksē individuālo sistēmisko psihoterapiju, pāru terapiju un sistemisko terapiju supervizora pārraudzībā.

Izglītība

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Latvijas Universitātē

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā

Prakses atļauja

praktizēt sistēmisko ģimenes terapiju supervizora pārraudzībā

Sertifikāti

 • Sertificēts psihologs konsultatīvajā jomā

 • Sertificēts psihologs darba un organizāciju jomā

 • Sertifikāts darbam ar CareerDirect profesijas izvēles sistēmu, Crown (2013)

 • Personības izaugsmes treneris (koučs) (2012), Baltic Coaching Centre

Jaunākais psiholoģijā apgūts semināros, kursos, konferencēs:

 • Sistēmiskais ģimenes psihoterapijas speciālists apmācībā

 • Ievads bērnu psihiatrijā psihologiem (2023)​

 • Seminārs “Metaforiskās asociatīvās kārtis (MAK) darbā ar bērniem un pieaugušajiem” (2023)

 • “Metaforiskās asociatīvās kārtis (MAK) kā papildmetode palīdzošo profesiju darbā”

 • Mācības kognitīvi biheiviorālajā terapijā "Klīniskā prakse Kognitīvajā terapijā" (Cleveland Center for Cognitive Therapy, ASV; 2021.-2022.) 

 • Seminārs par Izdegšanas teorētiskajiem aspektiem un darbu ar Izdegšanas apakštipu aptauju; sertifikāts aptaujas izmantošanai (2022)

 • Darbs ar ruminācijām un trauksmi izmantojot KBT metodes. (2021)

 • "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem" (2021)

 • "Īstermiņa uz risinājumiem balstītā terapija" (Londona, 2021)

 • “Telepsiholoģija: Iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā, nākotnes perspektīva” (2021)

 • “Kognitīvi biheiviorālā terapija sociālās trauksmes gadījumos” (2020)

 • “Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai” (2020)

 • “Biheiviorālā aktivizācija depresijā jeb uzvedības aktivizācija depresijā" (2020)

 •  “Kognitīvi biheiviorālā terapijā balstītu emociju vadības metožu pielietošana darbā ar klientiem” (2019)

 •  “Ievads psihofarmakoloģijā praktizējošiem psihologiem un psihoterapeitiem” (2019)

 • Prolongētas ekspozīcijas metode darbam ar pēctraumas stresa traucējumiem" (2019)

 • "Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs" (2018)

 • Mīlestības terapija manam bērnam un man - 10 soļu programma praktisku bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentu apguvei (2017)

 • Career Guidance in a changing world (Prāga, 2017)

 • HR nekonference (konference par aktualitātēm personāla vadības jomā) (2017)

 • Pirmie soļi ceļā uz panākumiem (vad.Denija Džonsone; 2015.)

 • Global leadership summit (2013, 2015, 2016)

 • Sertifikāts darbam ar koučinga metodi Points of You un Punctum (2016)

Lai noskaidrotu, vai es varēšu palīdzēt Jums, aicinu sazināties ar mani!

bottom of page