top of page

Līga Valinka

sertificēta psiholoģe

Izvērtējot to, kas konkrētajam klientam būtu piemērotākā metode, galvenokārt pielietoju:

 • Sistēmiskās ģimenes terapijas pieeju

 • Kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes

 • Mākslas terapijas metodes

 • Īstermiņa uz risinājumiem balstītās terapijas metodes (paredz īstermiņa terapiju - 6 - 8 sesijas)

 • metaforiskās kārtis  - fotogrāfijas un zīmējumu metodes, kas palīdz apzināties "dziļāk paslēpušās" emocijas, pārdzīvojumus, domas.

liga 1_edited_edited.png

Strādāju kā psiholoģe ar jauniešiem un pieaugušajiem.

Pateicoties tam, ka jau vairākus gadus strādāju kā psiholoģe Latvijas Universitātē, sanācis īpaši daudz strādāt ar jauniešiem un visdažādākajām jaunu cilvēku psiholoģiskajām grūtībām. Pārliecība par sevi, attiecības, bērnības emocionālās traumas, škiršanās sāpes, ikdienas trauksme, nomāktība, produktivitāte ir tikai dažas no tēmām, ar ko sastopos.

Konsultatīvais psihologs klientam sniedz psiholoģisku palīdzību, tostarp kā risināt visdažādākās ikdienas problēmas, sniedzot atbalstu personiskajā, attiecību, darba, karjeras vai izglītības jautājumos, kā arī palīdz ārvarēt situācijas, kas prasa jaunus resursus, veicinot personības attīstību, piemēram, tādās situācijās kā šķiršanās, zaudējumi, personības krīzes, karjeras izvēle, sarežģījumi attiecībās, starppaaudžu konflikti, atkarības problēmas, grūtības iekļauties kolektīvā / grupā, adaptācijas grūtības dzīves pārmaiņām u.c. Tas ir daudzlīmeņu darbs ar cilvēka jūtām, domām, uzvedību, aptverot viņa pieredzi, tagadni un nākotni, ar mērķi sniegt psiholoģisku informāciju, atbalstīt un palīdzēt klientam saprast viņa dzīves telpā notiekošo un sasniegt izvirzīto mērķi, pamatojoties uz apzinātu izvēli emocionālu vai ar savstarpējām attiecībām saistītu problēmu risināšanā, kā arī aktivizēt klienta resursus. Konsultatīvie psihologi sniedz psiholoģisku palīdzību cilvēkiem, kas pārdzīvo fiziskas, emocionālas problēmas, lai uzlabotu viņu labklājības izjūtu, samazināt distresa līmeni un atrisināt krīzes, veicinātu grupām uzlabot grupas dalībnieku personisko funkcionēšanu un starppersonu attiecības.

Profesionālā dzīve izveidojusies tā, ka ilgus gadus arī esmu strādājusi kā karjeras konsultante un koučs jeb personības izaugsmes treneris. Vadu individuālās konsultācijas un seminārus. Stabils darbs, labs atalgojums, bet iekšējs neapklusināms nemiers, ka gribas kaut ko vairāk, kaut ko citu - daļa no klientiem vēršas pie manis tieši ar šiem jautājumiem.​

Līdz tam strādāju personāla vadības jomā, tai skaitā biju atbildīga par personāla novērtēšanu, atlasi, attīstību un apmācību vienā no lielākajiem Latvijas uzņēmumiem. Zināšanas un apjomīgā pieredze organizāciju psiholoģijā ļoti noder karjeras un koučinga konsultācijās. Bez tam redzu, ka tieši manis pašas grūti nākušais lēmums mainīt profesiju man palīdz saprast savus klientus un palīdzēt viņiem.

Šobrīd visvairāk strādāju kā psihologs, bet, pateicoties spēcīgajai kompetencei visā, kas saistīts ar profesionālo dzīvi - izvēlēm, mērķiem, to sasniegšanu, bailēm, pašapziņu utt., arvien daudzi klienti vēršas pie manis tieši par šiem jautājumiem.  

Izglītība

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Latvijas Universitātē

Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā. 

 • Sertificēts psihologs konsultatīvajā jomā

 • Sertificēts psihologs darba un organizāciju jomā

 • Sertifikāts darbam ar CareerDirect profesijas izvēles sistēmu, Crown (2013)

 • Personības izaugsmes treneris (koučs) (2012), Baltic Coaching Centre

Jaunākais psiholoģijā apgūts semināros, kursos, konferencēs:

 • Ievads bērnu psihiatrijā psihologiem (2023)

 • ​Sistēmiskais ģimenes psihoterapijas speciālists apmācībā  

 • Mācības kognitīvi biheiviorālajā terapijā "Klīniskā prakse Kognitīvajā terapijā" (Cleveland Center for Cognitive Therapy, ASV; 2021.-2022.) 

 • Seminārs par Izdegšanas teorētiskajiem aspektiem un darbu ar Izdegšanas apakštipu aptauju; sertifikāts aptaujas izmantošanai (2022)

 • Darbs ar ruminācijām un trauksmi izmantojot KBT metodes. (2021)

 • "Psiholoģiskā novērtēšana ar Latvijas klīnisko personības testu pieaugušajiem" (2021)

 • "Īstermiņa uz risinājumiem balstītā terapija" (Londona, 2021)

 • “Telepsiholoģija: Iespējas un ierobežojumi, specifika un efektivitāte, situācija pasaulē un Latvijā, nākotnes perspektīva” (2021)

 • “Kognitīvi biheiviorālā terapija sociālās trauksmes gadījumos” (2020)

 • “Kognitīvi biheiviorālā terapija depresijas un pašnāvības risku novēršanai” (2020)

 • “Biheiviorālā aktivizācija depresijā jeb uzvedības aktivizācija depresijā" (2020)

 •  “Kognitīvi biheiviorālā terapijā balstītu emociju vadības metožu pielietošana darbā ar klientiem” (2019)

 •  “Ievads psihofarmakoloģijā praktizējošiem psihologiem un psihoterapeitiem” (2019)

 • Prolongētas ekspozīcijas metode darbam ar pēctraumas stresa traucējumiem" (2019)

 • "Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs" (2018)

 • Mīlestības terapija manam bērnam un man - 10 soļu programma praktisku bērnu audzināšanas un mācīšanas instrumentu apguvei (2017)

 • Career Guidance in a changing world (Prāga, 2017)

 • HR nekonference (konference par aktualitātēm personāla vadības jomā) (2017)

 • Pirmie soļi ceļā uz panākumiem (vad.Denija Džonsone; 2015.)

 • Global leadership summit (2013, 2015, 2016)

 • Sertifikāts darbam ar koučinga metodi Points of You un Punctum (2016)

Sertifikāti

Lai noskaidrotu, vai es varēšu palīdzēt Jums, aicinu sazināties ar mani!

bottom of page